Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid

Thời gian của khóa học: số lượng tuần theo bạn mong muốn
Số người tham gia: 3 – 10 cho mỗi nhóm
1 bài học = 55 phút
Trình độ: A1 – C1 

Ngày bắt đầu

Tiêu chuẩn 1095€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:30-11:20  11:40-13:30, 14:30-16:20 hoặc 16:40-18:30. Bao gồm 2 bài học của 55 phút mỗi ngày, 10 giờ mỗi tuần. Tiêu chuẩn 10 tất nhiên là cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

NÂNG CAO 20160€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:30-13:30 hoậc là 14:30-18:30 bao gồm 4 bài học mỗi bài 55 phút mỗi ngày, 20 giờ mỗi tuần. Các khóa học chuyên sâu là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

NÂNG CAO 25230€ mỗi tuần

Ngoài ra với 20 khóa học chuyên sâu, bạn có thể dành thêm một giờ mỗi ngày trong một trong các lớp sau: Đối. Thêm giờ được tổ chức thành các nhóm nhỏ 2-5 sinh viên. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

NÂNG CAO 30305€ mỗi tuần

Ngoài ra với 20 khóa học chuyên sâu, bạn có thể mất hai giờ thêm hàng ngày trong: Đối thoại. Các thêm 2 giờ được tổ chức thành các nhóm nhỏ 2-5 sinh viên. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

NÂNG CAO 20 + 5305€ mỗi tuần

Đây là khóa học chuyên sâu của chúng tôi (20 giờ mỗi tuần) kết hợp với một giờ thêm 1 thầy 1 trò hàng ngày. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

Nâng cao 20 + 10455€ mỗi tuần

Đây là khóa học chuyên sâu của chúng tôi (20 giờ mỗi tuần) kết hợp với hai giờ thêm 1 thầy 1 trò hàng ngày. Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần. Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần. Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần.

Một thầy một tròTừ 28€ đến33€ tiếng

Tất nhiên cá nhân này là nhằm vào tất cả những ai muốn cải thiện năng lực ngôn ngữ của họ trong một cách đặc biệt hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất có thể. Vào lúc bắt đầu của khóa học giáo viên của bạn sẽ giúp bạn lựa chọn chương trình của bạn (chúng tôi cũng có thể giúp bạn với các doanh nghiệp Tây Ban Nha, pháp luật ...) Bạn cũng có thể quyết định có bao nhiêu giờ một tuần mà bạn muốn đặt, hoặc thậm chí yêu cầu chia sẻ của bạn Tất nhiên với một sinh viên khác. bài học tư nhân cũng có thể được đưa thêm vào các khóa học khác.