Giá cho Valencia

TGiá bao gồm: lớp học, tài liệu giảng dạy, giấy chứng nhận, sử dụng thư viện và Internet, chương trình văn hóa và dịch vụ.
Sinh viên cho mỗi nhóm: từ 3 đến 10. 1 bài học = 50 phút. Lệ phí tuyển sinh: 50 €
Ngày bắt đầu

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha Giá Cường độ
Nâng cao 20 155 € 20 nhiều giờ mỗi tuần
Nâng cao 25 210 € 25 nhiều giờ mỗi tuần
Một thầy một trò
Một thầy một trò Giá (1 Học sinh)
1 to 9 giờ 47 € / tiếng
10 to 19 giờ 41 € / tiếng
20+ giờ 36 € / tiếng
Chỗ ở
Sự lựa chọn Phòng đơn Phòng đôi Phòng đơn
(Bán trú)
Phòng đôi
(Bán trú)
Phòng đơn
(Nội trú)
Phòng đôi
(Nội trú)
Thuê chỗ ở riêng * 140 € 115 €
Thuê chỗ ở riêng ** 210 € 175 €
Gia đình Tây Ban Nha * 210 € 190 € 280 € 260 €
Phí đặt phòng: 35 €. Giá mỗi người mỗi tuần. Từ thứ Bảy đến thứ Bảy. Phòng đôi chỉ dành cho 2 sinh viên đến với nhau. 
hỗn hợp
Đón ngươi tại sân bay 70 € mỗi người (một chiều), 140 € mỗi người (hai chiều)
Y tế, tai nạn và bảo hiểm du lịch 30 € mỗi tuần
bảo hiểm hủy bỏ 3% của tổng số tiền