Cookies Policy

Theo tiêu chuẩn sử dụng của nhiều trang web, chúng tôi có thể lưu trong cookie máy tính, các tập tin Flash cookie của bạn và các yếu tố công nghệ khác, và tiếp cận với chúng. Bằng việc sử dụng trang web academiacontacto.com, bạn đồng ý cho việc sử dụng cookie. Trong bất cứ lúc nào bạn có thể chọn để tắt cookie trong trình duyệt của bạn theo các hướng dẫn mà tập tin trợ giúp của trình duyệt của bạn sẽ cung cấp. Trong tài khoản đó, khi bạn truy cập vào trang web, cũng có thể lưu trong cookie máy tính, các tập tin Flash cookie của bạn và các yếu tố công nghệ khác, và truy cập được vào đó, là các bên thứ ba như mạng quảng cáo, công ty quảng cáo, nhà quảng cáo và các nhà cung cấp của phân đoạn người xem.


Cookies

Cookie là những mẩu nhỏ thông tin được lưu trữ trong các tập tin trong trình duyệt của máy tính của bạn. Một trang web nhất định duy nhất có thể có quyền truy cập vào các tập tin cookie mà trang web cụ thể này đã được lưu trong máy tính của bạn. academiacontaco.com sử dụng cookie cho các mục đích sau: Để giúp chúng tôi nhận ra máy tính của bạn như là liên quan đến một người truy cập trước và lưu và ghi lại bất kỳ sở thích mà bạn đã đã đã thành lập trong khi máy tính của bạn đã đến thăm trang web. Ví dụ, chúng ta có thể lưu thông tin đăng nhập của bạn trong một cách mà bạn không cần phải đăng nhập vào mỗi khi bạn truy cập trang web. Để giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung và quảng cáo mà bạn nhìn thấy khi bạn truy cập trang web. Để giúp chúng tôi đo lường và điều tra hiệu quả của nội dung của chúng tôi tương tác trực tuyến, các tính năng của chúng tôi, quảng cáo của chúng tôi và thông tin liên lạc khác; và Để thực hiện một giám sát việc phân tích và sử dụng các trang web, và tốt hơn các dịch vụ của trang web. academiacontaco.com cung cấp hỗ trợ cho người dùng về các bước để truy cập menu các thiết lập của các tập tin cookie và các duyệt web riêng tư trong mỗi trình duyệt chính:

Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings. . Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo sự hỗ trợ của Microsoft hoặc Trợ giúp của trình duyệt.
Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> Lịch sử -> Cài đặt cá nhân hóa. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo sự hỗ trợ của Mozilla hoặc Trợ giúp của trình duyệt.
Chrome:Cài đặt -> Show advanced options -> Privacy -> Cài đặt nội dung. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo sự hỗ trợ của Google hoặc Help của trình duyệt.
Safari: Preferences ->Bảo mật. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo sự hỗ trợ của Apple hoặc Help của trình duyệt