Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Granada

Thời gian của khóa học: nhiều tuần như bạn muốn
Số người tham gia: 3 đến 10 người cho mỗi nhóm
1 bài học = 50 phút
Trình độ: A1 – C1 

Ngày bắt đầu

Đối thoại 1075€ mỗi tuần

Khóa học này diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm 2 bài học hàng ngày của 50 phút, 10 bài học mỗi tuần. Chúng tôi cung cấplớp đối thoại 10 cho tất cả các trình độ, cả năm.
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

Nâng cao 15125€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm 3 bài học 50 phút mỗi ngày, 15 giờ mỗi tuần. 15 khóa học chuyên sâu là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

Nâng cao 20120€ mỗi tuần

Chúng tôi cung cấp khóa học chuyên sâu 20 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nó bao gồm 4 bài học, mỗi bài 50 phút mỗi ngày, 20 giờ mỗi tuần. 
Khóa học chuyên sâu 20 dành cho mọi cấp độ và diễn ra quanh năm. Thời gian tối thiểu của khóa học này là 20 tuần.

Nâng cao 25155€ mỗi tuần

Chúng tôi cung trình độ chuyên sâu 25 khóa học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm 5 bài học 50 phút mỗi ngày, 25 giờ mỗi tuần. 25 khóa học chuyên sâu là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

Nâng cao 25 + 5265€ mỗi tuần

Đó là chiều sâu 25 Tất nhiên chúng tôi (25 giờ mỗi tuần) kết hợp với một giờ thêm một thầy một trò hàng ngày.
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

Nâng cao 25 +10375€ mỗi tuần

Đó là chiều sâu 25 Tất nhiên chúng tôi (25 giờ mỗi tuần) kết hợp với hai giờ thêm một thầy một trò hàng ngày.*
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

DELE 30230€ mỗi tuần

Khóa học này chuẩn bị sinh viên cho kỳ thi DELE (Diploma của Tây Ban Nha như một ngoại ngữ) của Viện Cervantes. Bao gồm 25 trình giờ/tuần + 5 giờ phụ trong một nhóm giảm (1-5 sinh viên) dành riêng cho việc chuẩn bị kỳ thi. Một gia sư giám sát những giờ thêm và tham dự vào nhu cầu cụ thể mỗi sinh viên. Giá chưa bao gồm lệ phí thi.
Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần.

Một thầy một tròTừ 30€ đến33€ tiếng

Khóa học này dành cho tất cả những ai muốn cải khả năng ngôn ngữ của họ trong một cách đặc biệt hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất có thể. Vào lúc bắt đầu của khóa học giáo viên của bạn sẽ giúp bạn lựa chọn chương trình của bạn. Bạn cũng có thể quyết định có bao nhiêu giờ một tuần mà bạn muốn đặt, hoặc thậm chí yêu cầu chia sẻ khóa học của bạn với một sinh viên khác. bài học riêng cũng có thể được đưa thêm vào các khóa học khác.