Chính sách bảo mật

Được thiết lập trong Luật Organic 15/1999, trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, được thông báo rằng việc điền thông tin vào bất kỳ mẫu đơn có trong trang www.academiacontacto.com hoặc xoá một địa chỉ email với bất kỳ tài khoản của chúng tôi liên quan đến việc chấp nhận chính sách bảo mật này, cho phép Academia Contacto, SL để xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Các dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ trong một tập tin thuộc sở hữu của Academia Contacto, SL và sẽ được sử dụng cho việc quản lý các yêu cầu của họ và cho người dùng nắm được thông tin về các dịch vụ và phát triển được ước tính có thể quan tâm của họ. Các địa chỉ liên lạc mới sẽ có thể được thực hiện qua thư bưu chính hoặc qua email. Trong mọi trường hợp, Academia Contacto, SL không cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên trang web hiện tại. Academia Contacto, SL hứa hẹn sẽ duy trì tối đa hồ sơ và bảo mật các thông tin được cung cấp và sử dụng nó chỉ nhằm mục đích rõ ràng. Thêm vào đó nó đảm bảo việc thực hiện tất cả các phương tiện kỹ thuật cần thiết để bảo vệ các dữ liệu được lưu trữ, ngoài việc cập nhật và sửa đổi liên tục. Academia Contacto, SL hiểu rằng dữ liệu đã được chuyển vào bởi người có quyền hoặc được uỷ quyền, vì vậy nó là đúng và chính xác. Người dùng sẽ có thể thực hiện quyền tiếp cận, cải chính, hủy bỏ và phản đối, bằng phương tiện của một ứng dụng (cùng với một bản sao ID của họ) đến địa chỉ sau:

Academia Contacto, SL - Area de Protección de DATOS
Calle Raimundo Lulio 7
Madrid 28010

Phone Number: (+34)913642454
E-mail: info@academiacontacto.com