Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Barcelona

Thời gian của khóa học: số lượng tuần theo nhu cầu
Số người tham gia: 3-10 cho mỗi nhóm
Số người tham gia: 3-10 cho mỗi nhóm
Trình độ: A1 – C1

Ngày bắt đầu

Nâng cao 1095€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm 2 bài học của 55 phút mỗi ngày, 10 giờ mỗi tuần. Các khóa học chuyên sâu là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.

Nâng cao 20150€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm 4 bài học của 55 phút mỗi ngày, 20 giờ mỗi tuần. Các khóa học chuyên sâu là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.

Nâng cao 20 + 5340€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm tăng cường 20 cộng 1 bài học cá nhân của chúng tôi mỗi ngày. Các chuyên sâu 20 + 5 dĩ nhiên là dành cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.

Nâng cao 20 + 10540€ mỗi tuần

Khóa học này được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bao gồm tăng cường 20 cộng với 2 bài học cá nhân của chúng tôi mỗi ngày. Các chuyên sâu 20 + 10 tất nhiên là cho tất cả các trình độ và diễn ra cả năm.

Một thầy một tròTừ 38€ đến40€ tiếng

Tất nhiên cá nhân này là nhằm vào tất cả những ai muốn cải thiện năng lực ngôn ngữ của họ trong một cách đặc biệt hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất có thể. Vào lúc bắt đầu của khóa học giáo viên của bạn sẽ giúp bạn lựa chọn chương trình của bạn. Bạn cũng có thể quyết định có bao nhiêu giờ một tuần mà bạn muốn đặt, hoặc thậm chí yêu cầu chia sẻ khóa học của bạn với một sinh viên khác. bài học tư nhân cũng có thể được đưa thêm vào các khóa học khác.