Giá cho Alicante

Giá bao gồm: lớp học, tài liệu giảng dạy, giấy chứng nhận, sử dụng thư viện và Internet, chương trình văn hóa và dịch vụ.
Sinh viên cho mỗi nhóm: từ 3 đến 10. 1 bài học = 50 phút. Lệ phí tuyển sinh: 60 €
Ngày bắt đầu

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha Giá Cường độ
Đối thoại 10 70 € 10 nhiều giờ mỗi tuần
Nâng cao 15 120 € 15 nhiều giờ mỗi tuần
Nâng cao 25 150 € 25 nhiều giờ mỗi tuần
Nâng cao 25 + 5 250 € 25 giờ/ nhóm + 5 giờ/ cá nhân mỗi tuần
Nâng cao 25 + 10 350 € 25 giờ/ nhóm + 10 giờ/ cá nhân mỗi tuần
DELE 30 225 € 25giờ/ nhóm+ 5 nhiều giờ DELE mỗi tuần
Trại hè 660 € 20 giờ/ tuần mỗi tuần

Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần

Một thầy một trò
Một thầy một trò Giá (1 Học sinh) Giá (2 Những học sinh)
Bắt đầu & lịch trình: linh hoạt   28 € / tiếng 18 € / giờ/ người
Chỗ ở
Sự lựa chọn Phòng đơn Phòng đôi Phòng đơn
(Bán trú)
Phòng đôi
(Bán trú)
Phòng đơn
(Nội trú)
Phòng đôi
(Nội trú)
Thuê chỗ ở riêng * 100 € 85 €
Gia đình Tây Ban Nha * 182 € 154 € 210 € 182 €
Chỗ ở: Giá mỗi người mỗi tuần. Thứ bảy đến thứ bảy. Phòng đôi chỉ dành cho 2 sinh viên đến cùng nhau.
hỗn hợp
Đón ngươi tại sân bay 50 € mỗi người (một chiều), 100 € mỗi người (hai chiều)
Y tế, tai nạn và bảo hiểm du lịch 30 € mỗi tuần
bảo hiểm hủy bỏ 3% của tổng số tiền