Giá cho Madrid

Giá bao gồm: lớp học, tài liệu giảng dạy, giấy chứng nhận, sử dụng thư viện và Internet, chương trình văn hóa và dịch vụ.
Sinh viên cho mỗi nhóm: 3 đến 10.  1 nhóm bài học = 55 phút.  1 bài học cá nhân = 60 phút.  Lệ phí tuyển sinh: 50 €
Ngày bắt đầu

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha Giá Cường độ
Tiêu chuẩn 10 95 € 10 nhiều giờ mỗi tuần
NÂNG CAO 20 160 € 20 nhiều giờ mỗi tuần
NÂNG CAO 25 230 € 25 nhiều giờ mỗi tuần
NÂNG CAO 30 305 € 30 nhiều giờ mỗi tuần
NÂNG CAO 20 + 5 305 € 20 giờ/ nhóm + 5 giờ/ cá nhân mỗi tuần
Nâng cao 20 + 10 455 € 20 giờ/ nhóm + 10 giờ/ cá nhân mỗi tuần

Giảm giá 10% cho học sinh nhập học ít nhất 12 tuần
Giảm giá 15% cho học sinh nhập học ít nhất 26 tuần
Giảm giá 20% cho học sinh nhập học ít nhất 40 tuần

Một thầy một trò
Một thầy một trò Giá (1 Học sinh) Giá (2 Những học sinh)
1 to 20 giờ 33 € / tiếng 21 € / giờ/ người
21 to 100 giờ 31 € / tiếng 19 € / giờ/ người
101+ giờ 28 € / tiếng 17 € / giờ/ người
Bắt đầu & lịch trình: linh hoạt
Chỗ ở
Sự lựa chọn Phòng đơn Phòng đôi Phòng đơn
(Bữa sáng)
Phòng đôi
(Bữa sáng)
Phòng đơn
(Bán trú)
Phòng đôi
(Bán trú)
Thuê chỗ ở riêng * 165 € 125 €
Thuê chỗ ở riêng ** 215 €
Gia đình Tây Ban Nha * 190 € 170 € 230 € 205 €
Gia đình Tây Ban Nha ** 225 € 200 € 260 € 235 €
Phí đặt phòng: 35 €. Giá mỗi người mỗi tuần. Từ chủ nhật đến thứ bảy. Phòng đôi chỉ dành cho 2 sinh viên đến với nhau. Sự khác biệt giữa một ngôi sao và hai ngôi sao là mức độ thoải mái. Thêm 1 đêm = €37  
hỗn hợp
Đón ngươi tại sân bay 60 € mỗi người (một chiều), 120 € mỗi người (hai chiều)
Y tế, tai nạn và bảo hiểm du lịch 30 € mỗi tuần
bảo hiểm hủy bỏ 3% của tổng số tiền