Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Granada

Ngày bắt đầu

Mỗi thứ Hai (trừ người mới bắt đầu)

Người mới hoàn toàn 2022:  3/1,  31/1,  28/2,  4/4,  25/4,  9/5,  23/5,  6/6,  20/6,  4/7,  11/7,  18/7,  25/7,  1/8,  8/8,  16/8,  22/8,  29/8,  5/9,  19/9,  3/10,  17/10,  14/11

khóa học riêng biệt: Linh hoạt
Ngày lễ 2022: 6/1, 28/2, 15/4, 2/5, 16/6, 15/8, 12/10,  1/11, 6/12.   Nhà trường sẽ đóng cửa cho ngày lễ Giáng sinh từ 26/12/2022 đến 30/12/2022