Các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở Granada

Ngày bắt đầu

Mỗi thứ Hai (trừ người mới bắt đầu)

Người mới hoàn toàn 2023:  9/1,  6/2,  6/3,  3/4,  17/4,   2/5,  15/5,  29/5,  12/6,  26/6,  3/7,  10/7,  17/7,  24/7,  31/7,  7/8,  14/8,  21/8,  28/8,  4/9,  18/9,  2/10,  16/10,  13/11

khóa học riêng biệt: Linh hoạt

Ngày lễ 2023: 6/1,  28/2,  7/4,  1/5,  26/5,  8/6,  15/8,  12/10,  1/11,  8/12.   Nhà trường sẽ đóng cửa cho ngày lễ Giáng sinh từ 25/12/2023 đến 29/12/2023