Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15 / 1999 o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie www.academiacontacto.com lub wysłanie wiadomości e-mail na którykolwiek z naszych kont oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności, a także autoryzację do przetwarzania podanych danych przez Academię Contacto S.A. Dane użytkownika przechowywane są w dokumencie należącym do Academii Contacto S.A. i zostaną one wykorzystane do zarządzania prośbami oraz do przesyłania informacji o usługach i nowościach. Nowe kontakty mogą być dodawane za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Academia Contacto w żadnym wypadku nie poda osobom trzecim danych osobowych przechowywanych w tej sieci. Academia Contacto zobowiązuje się do zachowania maksymalnej poufności informacji przekazywanych do niej i do wykorzystania ich tylko we wskazanych celach. Gwarantuje również wykonanie wszystkich środków technicznych służących ochronie przechowywanych danych, a także aktualizację i stałą rewizję. Academia Contacto S.A. rozumie, że dane zostały wprowadzone przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną, a także, że są poprawne i dokładne. Użytkownik może korzystać ze swoich praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu, kierując odpowiednie żądanie (wraz z kserokopią dowodu osobistego) na następujący adres:

Academia Contacto, S.L. – Department of the Protection of Personal Data
Calle Raimundo Lulio 7
Madrid 28010

Numer telefonu: (+34)913642454
E-mail: info@academiacontacto.com