Kursy hiszpańskiego Online

Terminy rozpoczęcia

W każdy poniedziałek (z wyjątkiem poziomu absolutnie poczatkującego)
Poziom absolutnie początkujący 2022: 3/1,  17/1,  7/2,  7/3,  21/3,  4/4,  3/5,  16/5,  6/6,  4/7,  1/8,  16/8,  5/9,  19/9,  3/10,  31/10,  28/11

Kurs indywidualny: Elastycznie

Dni wolne 2022:  6/1,   14/4,  15/4,  2/5,  16/5,  25/7,  15/8,  12/10,  1/11,  9/11,  6/12,  8/12,  26/12