Kursy hiszpańskiego w Madryt

Terminy rozpoczęcia

W każdy poniedziałek (z wyjątkiem poziomu absolutnie poczatkującego)

Poziom absolutnie początkujący 2020:   7/1,  3/2,  17/2,  2/3,  16/3,  6/4,  4/5,  18/5,  1/6,  15/6,  6/7,  20/7,  3/8,  17/8,  7/9,  21/9,  5/10,  19/10,  3/11,  30/11
Poziom absolutnie początkujący 2021:  4/1,  1/2,  1/3,  22/3,  5/4,  3/5,  17/5,  7/6,  5/7,   2/8,  16/8,  6/9,   4/10,   2/11,  29/11

Kurs indywidualny: Elastycznie
DELE 20 (2020):  27/4/20,  26/10/20
DELE 20 (2021):  03/05/21, 21/06/21, 20/09/21,  25/10/21

Dni wolne 2020:  1/1,   6/1,  10/4,  1/5,  15/5,  12/10,  2/11,  9/11,  7/12,  25/12