Giá cho Sevilla

Giá bao gồm: lớp học, tài liệu giảng dạy, giấy chứng nhận, sử dụng thư viện và Internet, chương trình văn hóa và dịch vụ.
Sinh viên cho mỗi nhóm: từ 3 đến 10. 1 bài học = 55 phút. Lệ phí tuyển sinh: 40 €
Ngày bắt đầu

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học tiếng Tây Ban NhaGiáCường độ
Nâng cao 20165 €20 nhiều giờmỗi tuần
Nâng cao 24210 €24 nhiều giờmỗi tuần
Nâng cao 20 + 4264 €20 giờ/ nhóm + 4 giờ/ cá nhânmỗi tuần
Nâng cao 20 + 8380 €20 giờ/ nhóm + 8 giờ/ cá nhânmỗi tuần
Khóa học riêng biệt
Một thầy một tròGiá (1 Học sinh)
1 to 20 giờ32 € / tiếng
20+ giờ29 € / tiếng
Chỗ ở
Sự lựa chọnPhòng đơnPhòng đôiPhòng đơn
(Bán trú)
Phòng đôi
(Bán trú)
Phòng đơn
(Nội trú)
Phòng đôi
(Nội trú)
Thuê chỗ ở riêng * 110 € 85 €
Thuê chỗ ở riêng ** 160 €
Gia đình Tây Ban Nha * 160 € 145 € 200 € 185 €
Phí đặt phòng: 35 €. Từ thứ Bảy đến thứ Bảy. Phòng đôi chỉ dành cho 2 sinh viên đến với nhau.
hỗn hợp
Đón ngươi tại sân bay50 € mỗi người (một chiều), 100 € mỗi người (hai chiều)
Y tế, tai nạn và bảo hiểm du lịch30 € mỗi tuần
bảo hiểm hủy bỏ3% của tổng số tiền